Garanties

Het kwaliteitssysteem van de VanDrie Group heet Safety Guard. Safety Guard is gebaseerd op HACCP. In het bedrijf wordt het hoogst denkbare niveau van hygiëne gerealiseerd. Met
Safety Guard legt ESA zich normen op, die verder gaan dan de internationale standaard.
Safety Guard voldoet naast de HACCP normen ook aan de Angelsaksische BRC norm en de
IFS norm. Het onafhankelijke Lloyds Register is ervoor verantwoordelijk dat twee maal per jaar de systemen op hun werkzaamheid geaudit worden. 

SKV

Al ons kalfsvlees heeft van het begin tot het eind van het productieproces onder controle gestaan van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). SKV-gecontroleerd kalfsvlees is gegarandeerd vrij van ongewenste groeibevorderende middelen.

Wat houdt de SKV-controle in?

  • Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt vrijwillig.
  • Zowel kalverhouders, kalfsvleesverwerkers als producenten van voeders voor kalveren kunnen deelnemen aan het SKV kwaliteitssysteem.
  • Omdat een kalverhouder/kalfsvleesverwerker trots is op zijn product en de kwaliteit van zijn product onafhankelijk wil laten toetsen neemt hij deel aan het SKV kwaliteitssysteem.
  • > 95% van de Nederlandse kalversector heeft zich aangesloten bij de SKV In alle schakels van de productieketen vinden onaangekondigde administatieve en visuele controles plaats.
  • Bemonstering van allerlei producten vindt onaangekondigd en tijdens de gehele productieperiode plaats.
  • SKV laat de door haar genomen monster analyseren door het onafhankelijke en gespecialiseerde laboratorium DUCARES-tno (www.ducares.nl).
  • Alle SKV-controleurs zijn onafhankelijk en onpartijdig.


De door de SKV toegepaste controle- en analysemethoden worden continu getoetst door een onafhankelijke Wetenschappelijk Raad.
 

  • Bij overtredingen volgen sancties


SKV is door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) geaccrediteerd voor haar inspectiewerkzaamheden (uitgevoerd volgens NEN-EN-17020) en haar certificatiewerkzaamheden (uitgevoerd volgens NEN-EN 17065).

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding